Aabenraa & Løjt El

- Vores firma bruger jævnligt Dansk Elberegning, når vi selv har for travlt til at beregne vores sager. Vi leverer projektmaterialet, og så har vi en dialog hen over sagen. Derefter får vi en pris tilbage til aftalt tid og aftalt omfang. Det er meget professionelt.

- Vi har også sager, hvor vi laver funktionsudbud – hvor vi blot leverer rå skitsetegninger. I den situation er Dansk Elberegning en samarbejdspartner, der står for projektering af opgaven – som vores forlængede arm. Vi sidder fire mand på vores kontor, og i perioder er Dansk Elberegning vores femte mand.

- Tidsmæssigt er det en god løsning for os at gøre brug af Dansk Elberegning, for så kan vi bruge tiden på andre ting. Desuden er det på lang sigt også en billigere løsning. I det hele taget må jeg sige, at Dansk Elberegning er en god professionel sparrings- og samarbejdspartner for os.